Kancelaria Gospodarcza Warszawa

Služby

Nacházíte se na stránkách Mezinárodní obchodní kanceláře Cancelaria.pl Je to dobrý začátek pro zahájení podnikání v Polsku. Pokud již provázíte v Polsku svou hospodářskoučinnost, můžeme Vám pomoci dosáhnout dalšího cíle nebo vyřešit nějaký problém, který se na území Polska vyskytl.

Nabízíme služby v oblasti právnického poradenství a dodatečn služby spojené s podnikáním, to jest typické pro obchodní kanceláře.

Můžeme Vám pomoci včinnosti i na území jiných zemí, kde máme své externí Partnery. Informace o zemích, v nichž máme své Partnery, se nachází na našich webových stránkách na map.

Rádi Vám pomůžeme v záležitostech takových, jako průzkum práva nebo trhu, expertýza a rozbor, vedení řízení v soudech nebo v úřadech.

Poskytujeme služby v oblasti vyhledávání dodavatele nebo zájemce o zboží, služby, movitosti a nemovitosti.

Najdeme partnery a lokalizace pro Vaše investice v Polsku a také vykonavatele průmyslových, stavebních a jiných investicí ve Vaši zemi.

Vyhledáme pro Vás dobré a bezpečné investice ve Vašem oboru v Polsku a také polské společnosti, v nichž můžete se stát  investory nebo majiteli a rozvinout jejichčinnost.

Díky sdruženým v Cancelaria.pl právníkům, odborníkům, manažerům, podnikatelům a obchodníkům kompetentn zařídíme nebo otevřeme Váš podnik nejen v Polsku, ale i ve všech zemích, kde působí naši externí partneři.
Partneři sdružení v Cancelaria.pl nabývali své zkušenosti na různých pracovištích – v úřadech, podnicích, v Polsku a v jiných zemích.

Na našich stránkách v oddělení „Zákazníci” najdete seznam některých firem, pro něž pracovali naši externí Partneři. Naléznete zde také jiné informace a mapu s lokalizací externích Partner Cancelaria.pl

V našičinnosti zaručujeme plnou angažovanost, což je důsledkem naši politiky realizace zadání. V záležotostech, v nichž máte zájem o dosažení konkrétního cíle, nabízíme smlouvu v takové form, že naše odměna je závislá na dosaženém úspěchu. Můžeme jej deklarovat, protože důvřujeme zkušenostem a profesionalismu našich externích Partner. Známe jejich úspěchy a víme, že dovedou efektivn pracovat, důkladn znají trh, právnické předpisy, obory a podniky.

K veškerým dotazům použijte náš kontaktní formulá na našich webových stránkách, můžete psát ve Vašim národním jazyce nebo anglicky. Popište Vaši záležitost a určete způsob, jakým Vás máme kontaktovat (e-mailem, telefonicky, osobn). Rádi odpovíme na všechny dotazy bez žádných závazk z Vaši strany. Zaručujeme ohleduplnost a důvěrnost.

Předběžné, zkrácené analýzy a expertýzy jsou zdarma.

Porady prawne

Cancelaria.pl Sp. z o.o. - The International Business Law Firm
ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, POLAND
NIP: 701-01-58-166 REGON: 141659161 KRS: 0000319893
tel.: +48 22 350 63 94, fax.: +48 22 21 11 252, info@cancelaria.pl

Copyright © 2010, All rights reserved.