Kancelaria Gospodarcza Warszawa

APIE MUS

 

Cancelaria.pl - tai klasikinė Ūkio kanceliarija, vienijanti specialistus visoje Lenkijos teritorijoje ir daugelyje Europos ir pasaulio šalių.

Mes padedame firmai iš bet kurios pasaulio šalies, kuri ketina u¾siimti verslu arba jau vysto savo versl± Lenkijoje.

Padedame Lenkijos firmoms jų veikloje daugelyje pasaulio šalių.

Efektyviai sprend¾iame firmų problemas Lenkijos rinkoje. Skatiname jų plėtr±, naudodamiesi savo ir savo patyrusių partnerių ryšiais ir ¾iniomis.

Teikiame paslaugas Teisės kanceliarijos srityje, išplėstoje Ūkio kanceliarijai būdingu verslu arba tipinėmis paslaugomis. Mes galime Jums padėti tiek teisės srityje, tiek ir kitose specializuotų paslaugų srityse. Atskirais atvejais esame pasirengź patvirtinti princip±, kad mums atlyginama tik u¾ sėkmź.

Mūsų teritorinių partnerių tinklas pasaulyje, Lenkijoje bei turtingas mūsų partnerių specialistų - atskirų šakų ir specialybių profesionalų - s±rašas leid¾ia mums kompetentingai ir efektyviai vykdyti mūsų klientų pavedimus. Mūsų klientai – tai didelės korporacijos ir įvairios nedidelės firmos. Tai tiek privačios firmos, tiek viešojo sektoriaus institucijos. Efektyviai vykdome sudėtingus pavedimus, taip pat sėkmingai atliekame ekspertizes, rinkos tyrimus, susijusius su Lenkijos rinka ir daugelio pasaulio šalių rinkomis.

Šiame puslapyje pateikiame Jums kai kurias firmas, kurioms dirbo mūsų partneriai. Manome, kad tai taip pat parodo mūsų potencial±, kompetencij± ir  gebėjim± veikti bet kurioje šakoje.

Jeigu norėtumėte u¾duoti mums klausimų, prašom u¾pildyti tam skirt± form±. J± galite u¾pildyti lenkų, anglų kalbomis, taip pat Jūsų šalies valstybine kalba.

Garantuojame visišk± konfidencialum± ir diskretiškum±.

 
Porady prawne

Cancelaria.pl Sp. z o.o. - The International Business Law Firm
ul. Marsza³kowska 80, 00-517 Warszawa, POLAND
NIP: 701-01-58-166 REGON: 141659161 KRS: 0000319893
tel.: +48 22 350 63 94, fax.: +48 22 21 11 252, info@cancelaria.pl

Copyright © 2010, All rights reserved.