Kancelaria Gospodarcza Warszawa

TJENESTER

De er på en homepage av et internasjonalt kanselli Cancelaria.pl med hjemsted i Polen. Dette er et meget godt skritt fremover som fører til opptakelse av en økonomisk virksomhet i Polen. Er De allerede i Polen, så er det bare bra, for De kan nytte oss når som helst. Vi kan hjelpe Dem å løse opp Deres problemer her i landet.

Vi yter tjennester på område av juridiske spørsmål vedrørende business-problemer, dvs. vi yter typiske tjennester som næringslivet pleier å drive med. 

Vi kan bli også behjelpelig i andere land. Det dreier seg om land i hvilke vi har våre partnere. Nærmere opplysninger om det er å få på vår www.-page. 

De kommer til å ha bruk for oss når De vil trenge informasjoner om polsk lov, markedsvaner, når De har bruk for skjønn, vurderinger eller fører en rettsak osv.

Vi finner firmaer og folk som kjøper Deres varer og tjennester, selger og kjøper rettigheter, eiendommer og mobilier.

Vi finner partnere for Dem, tomter for Deres investeringer i Polen, men også spesialister som vil utføre industriinvesteringer og byggearbeid for Dem i Deres eget land.

Vi finner for Dem i Polen gode og sikre investeringer i Deres bransje, men også polske firmaer som trenger en utenlandsk kapital og bestyrelse.

De i Cancelaria.pl aktive jurister, spesialister, manager og forretningsfolk hjelper Dem ved organisering og åpning av Deres business både i Polen og i alle andere verdens land i hvilke våre partnere jobber. De i Cancelaria.pl aktive partnere oppnådde sin erfaring både som ansatte i statsforvaltning og forretnings folk i inn- og utland.

På www.-page, avdeling “kunder”, er å få en fortegnelse av firmaer, for hvilke våre partnere har jobbet. De er velkommen til å bli kjent med ytterlige informasjoner på denne side samt fortegnelse over partnere til Cancelaria.pl

Vår særlige innsats går ut av samarbeidet vårt. Vi kan bli enige om, at våre lønninger blir resultatavhengig. Vi kan rolig gå på det, for vi stoler på vår erfaring og fagdyktighet til våre partnere. Vi kjenner dem meget godt, vi vet hvordan de jobber og hvor effektive de kan være. De er fantastisk flinke når det gjelder lovforskrifter, markedsvaner, bransje- og foretakskjennskap.

Skulle De ha flere spørsmål eller ekstra ønsker, så fyll ut i Deres morsmål eller på engelsk kontaktskjema som er på denne www. å få. Saken skal beskrives nøye. Si oss vær så snill mulighet for kontakt med Dem (e-mail, telefon, møte). Vi skal gjerne besvare alle spørsmål, uten forpliktelser fra Deres side. Vi sikrer en fullstendig diskresjon og taushetsplikt.

Foreløbige analyser og vurderinger er gratis.

Porady prawne

Cancelaria.pl Sp. z o.o. - The International Business Law Firm
ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, POLAND
NIP: 701-01-58-166 REGON: 141659161 KRS: 0000319893
tel.: +48 22 350 63 94, fax.: +48 22 21 11 252, info@cancelaria.pl

Copyright © 2010, All rights reserved.