We joined to the company Windkraft Poland 1
We joined to the company Windkraft Poland 1
Wind farms
Our Client will purchase complete investment Projects of wind farms.
Financial capital for companies and enterprises.
Financial capital for companies and enterprises.
Kancelaria Gospodarcza Warszawa
INFORMATION


Since today our customers have entrusted us with 347 million 486 thousand 194 PLN! Smallest case amount was 1200PLN, the largest 162 million PLN.

Thank you for your trust!

We act effectively and responsibly!

Feature Demo Image

Professionalism.

The range of services, experience, appropriately selected team of specialists ensure business success..

 

Feature Demo Image

Responsibility.

Taking care of every detail, because business success is in the details, the strict implementation of written rules and principles..

 
 
Feature Demo Image

Timeliness..

Time is money, especially in business, we take care that appointed time has not been exceeded..

 

Sieæ naszych Partnerów terytorialnych w ¶wiecie, w Polsce oraz bogata w profesjonalistów lista naszych Partnerów - specjalistów w poszczególnych bran¿ach i specjalno¶ciach umo¿liwia nam kompetentne i skuteczne zrealizowanie zleceñ naszych klientów zarówno tych du¿ych korporacyjnych, ale równie¿ ma³ych firm.

Wspomagamy firmy polskie w ich dzia³aniu w wielu krajach ¶wiata m.in.:

Argentyna, Bu³garia, Bia³oru¶, Kanada, Chiny, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Grecja, Wêgry, Izrael, Indie, W³ochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwecja, Ukraina, Anglia, USA
 

Wspó³pracujemy m.in. z nastêpuj±cymi Izbami Gospodarczymi:

Chamber of Commerce and Industry of Munich and Upper Bavaria Monachium, Niemcy
Berlin Chamber of Commerce and Industry Berlin, Niemcy
Moscow Chamber of Commerce and Industry Moskwa, Rosja
St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry, St.Petersburg, Rosja
South African Chamber of Commerce and Industry Johannesburg, RPA
Zürcher Handelskammer Zurych, Szwajcaria
Chambre de commerce de Genève Genewa, Szwajcaria
The Chamber of Commerce of Central Sweden Gavle, Szwecja
The Kyiv Chamber of Commerce and Industry Kijów, Ukraina
Camera di Comercio di Roma, Rzym, W³ochy
Chambre de commerce de Turin, Turyn, W³ochy
Greater New York Chamber of Commerce, Nowy York, USA
California Chamber of Commerce, Sacramento, USA
Detroit Regional Chamber, Detroit, USA
Greater Boston Chamber of Commerce, Boston, USA

Cancelaria.pl Sp. z o.o. - The International Business Law Firm
ul. Marsza³kowska 80, 00-517 Warszawa, POLAND
NIP: 701-01-58-166 REGON: 141659161 KRS: 0000319893
tel.: +48 22 350 63 94, fax.: +48 22 21 11 252, info@cancelaria.pl

Copyright © 2010, All rights reserved.