Kancelaria Gospodarcza Warszawa

TJÄNSTER

Nu har Ni kommit till webbsidan av Internationella Affärsjuridiska Advokatbyrån Cancelaria.pl från Polen. Det är ett bra steg om Ni funderar på att starta affärsverksamhet i Polen. Om Ni redan börjat med detta kan vi hjälpa till att uppnå Ert nästa mål eller möjligtvis lösa problemet Ni upplever i Polen.

Vi erbjuder tjänster inom juridikområdet utvidgat med affärsfrågor som är specifika för affärsjuridiska advokatbyrån.

Vi kan också hjälpa Er i andra länder än Polen via våra Partners. Information om vilka länder vi har Partners i kan hittas genom en specialkarta på vår webbsida.

Våra tjänster kan vara till nytta om rätts- eller marknadsutredning, juridisk expertis eller ekonomisk analys behöver göras. Vår byrå erbjuder även biträde vid förhandling inför domstol och myndighet etc.

Vi kan söka ut åt Er: tillverkare, leverantörer eller köpare av varor och tjänster, rättsliga bestämmelser samt fastigheter och lös egendom m m.

Ert företag erbjuds hjälp vid nyetablering och investering i Polen samt förmedling av affärskontakter, t ex entreprenörer inom bygg- och industribranschen för projekt i Ert land.

Vi bistår med rådgivning om säkra investeringar i Er bransch i Polen och söker ut polska företag Ni kan investera i samt bli deras ägare och förbättra deras marknadsposition.

Med hjälp av våra jurister och specialister inom handel och affärsverskamhet mm hjälper vi till att nyetablera Ert företag i Polen och andra länder där våra Partners agerar.

Vår Partners erfarenheter omfattar såväl myndigheters verksamhet och näringsliv, både i Polen och utomlands.

På denna webbplats, i sektionen „Klienter” kan Ni se en lista över några företag som våra Partners tidigare arbetade för. Ni är också välkomna att titta på andra informationer på webbplatsen samt kartan över våra Partners kontor.

Vid genomförandet av våra uppdrag strävar vi efter att alltid behandla Ert ärende med största engagemanget. När det gäller att få fram en redan i förväg bestämt effekt, fastställs våra arvoden på basis av uppnått resultat. Det kan vi göra utan vidare för vi är helt medvetna om våra Partners erfarenhet och kompetens. Deras tjänster kännetecknas av sakkunskap i juridik, marknadsläge, branscher och företag.

Om du har frågor, var vänlig kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns nedanför i Ert modersmål eller i engelska. Skriv lite om Ert ärende och ange hur Ni vill bli kontaktade (e-mail, telefon, möte). Vi besvarar gärna Era frågor utan några förpliktelser från Er sida.

Vi garanterar full diskretion och professionell hantering.

Preliminära förkortade analyser och redovisningar avfattas helt gratis.

Porady prawne

Cancelaria.pl Sp. z o.o. - The International Business Law Firm
ul. Marsza³kowska 80, 00-517 Warszawa, POLAND
NIP: 701-01-58-166 REGON: 141659161 KRS: 0000319893
tel.: +48 22 350 63 94, fax.: +48 22 21 11 252, info@cancelaria.pl

Copyright © 2010, All rights reserved.